Zen meditatie

Zen-meditatie bestaat in de abdij Maria Toevlucht sinds 1971 en groeide vooral onder de invloed van Pater Hugo Enomiya Lassalle en Karlfried Graf von Dürckheim die zelf meerdere keren te gast waren in Zundert om zen-sessies te geven.

Zazen en mediteren

Zazen is zitten in aandacht. ‘Za’ betekent zitten; ‘zen’ betekent inkeer, concentratie, de weergave van het Chinese woordje ch’an en van het Sanskriet dhyana.
Het gaat om een lege helderheid, voorbij aan alle voorstellingen, voorbij aan de objectivering van het denken, voorbij aan emotionele bindingen.
De bedoeling is een bewustzijnsproces in gang te zetten dat leidt tot de ontdekking van het diepste zelf en dit bewustzijn een plaats te geven in de concreetheid van het dagelijkse leven.
De stille aandacht wordt ondersteund door een goede lichaamshouding – ontspannen en tegelijk rechtop – en een bewustwording van de adem.
Tijdens meditatiesessies (sesshins) wordt het zitten afgewisseld met loopmeditatie (kinhin), worden er korte toespraken gehouden (teisho’s) en is er gelegenheid tot contact/gesprek met de begeleider (dokusan).

Reservaties: enkel telefonisch
Het gastenhuis is telefonisch bereikbaar woensdag t/m vrijdag van 09.30 u – 10.30 u en van 18.30 u – 19.30 u via het telefoonnummer +31 76 597 86 10.

Stilte
& Meditatie

{

Stilte is de taal van God

Meister Eckhart

Programma

Programma 2024
 • 22-28 juli: Week van de stilte (6 dagen – vanaf maandag) € 300
 • 20-25 augustus: Week van de stilte € 250
 • 26 aug-16 sept.: Gastenhuis gesloten
 • 19-22 september: zen-meditatie-weekend br. Peter/Mayke Haarhuis € 180
 • 5-9 november: zen-meditatie-midweek br. Peter/Mayke Haarhuis € 240
 • 19-23 november: retraite ‘Bergrede’ br. Bruno € 240
 • 2-9 december: Gastenhuis gesloten
 • 23-26 december: samen Kerst vieren € 175
 • 27 dec-2 januari: Gastenhuis gesloten
Programma 2025

 

 • 20-23 februari: zen-meditatie-weekend  br. Peter/Mayke Haarhuis € 180
 • 11-17 maart:  Gastenhuis gesloten
 • 27-30 maart:  zen-meditatieweekend  br. Peter/Mayke Haarhuis  € 180
 • 16-21 april:  samen Pasen vieren  € 275
 • 22-24 april: Gastenhuis gesloten
 • 5-8 juni: zen-meditatie-weekend  br. Peter/Mayke Haarhuis € 180
 • 10-16 juni: Gastenhuis gesloten
 • 28 juli-3 aug:  Week van de stilte  (6 dagen – vanaf maandag) € 300
 • 26-31 augustus Week van de stilte  € 250
 • 1-22 sept.: Gastenhuis gesloten
 • 25-28 september: zen-meditatie-weekend  br. Peter/Mayke Haarhuis  € 180
 • 4-8 november: zen-meditatie-midweek  br. Peter/Mayke Haarhuis  € 240
 • 18-22 november: retraite-midweek  br. Bruno  € 240
 • 1-8 december: Gastenhuis gesloten
 • 22-26 december: samen Kerst vieren  € 225
 • 27 dec.-2 januari: Gastenhuis gesloten                                     

Inhoudelijk

Zen/Meditatie-weekend / midweek

Broeder Peter en Mayke Haarhuis begeleiden het mediteren volgens de zentraditie. De meditatie omvat zit- (zazen) en loopmeditatie (kinhin). Broeder Peter geeft enkele inleidingen ter inspiratie (teisho’s).

Retraite 'Bergrede'

In een vierdaags leerhuis lezen we de Bergrede uit het evangelie van Matteüs. Deze Bergrede, die wordt toegeschreven aan Jezus en te lezen is in de hoofdstukken 5, 6 en 7, vormt een hoogtepunt in de spirituele literatuur van alle tijden. Door de eeuwen heen werden mystici en theologen, maar ook kunstenaars als Fra Angelico, schrijvers als Tolstoj, mensen uit niet-christelijke tradities zoals Gandhi, de geweldloze bevrijder van India, en humanisten zoals Desiderius Erasmus geïnspireerd door de BergredeErasmus  noemde de Bergrede ‘de filosofie van Christus’ en beschouwde de tekst als de kern van de Bijbel. De morele implicaties bij het lezen van deze tekst zijn radicaal: ‘bemin uw vijanden’, ‘ook wie begeert pleegt echtbreuk’, ‘keer uw andere wang toe’, ‘oordeel niet’ en ‘maak u geen zorgen’. We gaan in de teksten op zoek naar grondslagen van wat een ethisch bewustzijn genoemd zou kunnen worden. Daarbij komt ook de moraliteit die zich uitdrukt in goed en kwaad, in wit en zwart en alle tinten grijs in het vizier en ter sprake.

Week van de stilte

De gasten worden uitgenodigd om het samen vijf (of zes) dagen extra stil te maken, om elkaar het kostbare geschenk van verdiepende rust aan te bieden.

Buiten de programma’s bent u van harte welkom als individuele gast – uw mogelijkheden tijdens een verblijf hier: rust, gebedsdiensten meevieren, wandelen, maaltijden, desgewenst een gesprek met een broeder.

Lakens en handdoeken bij voorkeur zelf meebrengen, anders te huur voor € 10.

Uitsluitend telefonisch reserveren: 076 – 5978610
woensdag t/m vrijdag tussen 09.30 u – 10.30 u en 18.30 u – 19.30 u.

Het gastenhuis is gesloten:
Wekelijks: van zondagmiddag 14.00 u tot dinsdagmiddag 15.00 u.

Adres

Rucphenseweg 38
4882 KC   Klein Zundert

Telefoon

Abdij / Winkel:
0031 (0)76 597 42 51

Gastenhuis:
Bereikbaar wo - vr
09:30 - 10:30 u / 18:30 - 19:30 u
0031 (0)76 597 86 10

Openingstijden Abdijwinkel

Maandag: Gesloten
Dinsdag - Zaterdag: 14:15 - 16:45 u
Zondag na de eucharistieviering: 11:00 - 11:50 u

© Abdij Maria Toevlucht 2024

Webdesign door Visual4All