Wie zijn wij

Abdij Maria Toevlucht is onderdeel van de Orde der Cisterciënzers van de Strikte Observantie, beter bekend als trappisten. Wij leven volgens de Regel van Benedictus (480-547). Hoofdaccent in die Regel is het “Ora et labora”: “bid en werk” in een regelmatige afwisseling doorheen de dag.

Leven in gemeenschap

Voor monnikenvader Benedictus stond het leven in gemeenschap en op een vaste plaats centraal. Daarom zijn broederschap, gehoorzaamheid (niet alleen aan de abt maar ook aan elkaar) en ‘stabilitas’ belangrijke onderdelen van de geloftes die de monniken afleggen. Door elkaar te dragen – en ook soms te verdragen – vormen wij op deze concrete plek een school van liefde. Wij geven elkaar de ruimte om te groeien en te rijpen en – als mensen van verschillende generaties – van elkaar te leren.

Stilte en afzondering

Kenmerkend voor trappisten is de nadruk op zwijgzaamheid. Wij zijn ervan overtuigd dat Gods roepstem des te beter te horen is naarmate we het stil maken in onszelf. Daarom proberen we onnodig praten te vermijden en gaan we het contact met de buitenwereld enkel aan voor het hoogst noodzakelijke. Binnen de beslotenheid van het klooster wordt stilte en rust nagestreefd, noodzakelijk om God te kunnen beluisteren in de stilte van ons hart. Om deze reden staan we geen rondleidingen of bezichtigingen toe.

Gebed

Vijf maal per dag komen we samen in onze abdijkerk om te bidden. Onze gebedsdiensten zijn voor iedereen toegankelijk. Door middel van liederen, psalmen, lezingen en gebeden keren we ons telkens opnieuw tot God, om ons leven opnieuw in Zijn handen te leggen. De hoekstenen van zo’n gebedsdienst bestaan uit het zingen van de psalmen (alle 150 elke twee weken), een Bijbellezing en voorbeden.

Lezing en meditatie

Er zijn ook momenten, buiten de gemeenschappelijke gebedsdiensten om, waarop we het stil maken. Door uiterst trage en aandachtige lezing van de Schrift (“lectio divina”) proberen we Gods Woord te beluisteren en in ons op te nemen. Tweemaal per dag is er gelegenheid voor stil gebed of meditatie.

Gastvrijheid

Dit leven van gebed in stilte en afzondering willen we ook aanbieden aan anderen die zich willen laven aan de Bron. Ieder die, om welke reden dan ook, zich voor een bepaalde tijd wil terugtrekken uit de hectische samenleving om zich te herbronnen, is van ganser harte welkom voor een verblijf in ons gastenhuis. Benedictus schreef het al in zijn Regel: “Ontvangt elke gast alsof het Christus zelf is”. Zo proberen we samen te groeien naar een stad van vrede (Apoc 21, 2), een oase van rust en verkwikking tot heil van iedereen.

Arbeid

Uiteraard moeten we ook werken voor ons dagelijks brood. Daarom wisselen doorheen de dag gebed en arbeid elkaar af. We proberen dat op zo’n wijze te doen dat de aandacht voor Gods spreken er niet door wordt verstoord. Typisch voor trappisten is de nadruk op handenarbeid. Net als een aantal andere kloosters van onze orde is onze voornaamste bron van inkomsten ons eigen gebrouwen trappistenbier.

Gebed
& Arbeid

{

… opdat God in alles worde verheerlijkt!

- Regel van Benedictus

Adres

Rucphenseweg 38
4882 KC   Klein Zundert

Telefoon

Abdij / Winkel:
0031 (0)76 597 42 51

Gastenhuis:
Bereikbaar wo - vr
09:30 - 10:30 u / 18:30 - 19:30 u
0031 (0)76 597 86 10

Openingstijden Abdijwinkel

Maandag: Gesloten
Dinsdag - Zaterdag: 14:15 - 16:45 u
Zondag na de eucharistieviering: 11:00 - 11:50 u

© Abdij Maria Toevlucht 2024

Webdesign door Visual4All